Krok po kroku ...

Procedury związane z otwarciem Agencji Opłat

Agencje opłat przez wiele lat nie podlegały szczególnym regulacjom prawnym. Ich wprowadzenie w formie Ustawy o USŁUGACH PŁATNICZYCH jest milowym krokiem w kierunku uporządkowania rynku. Prosimy o zapoznanie się z treścią Ustawy, więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, a także na szkoleniach, które dotyczą w/w przepisów.

Dotychczasowe, popularne Agencje Opłat, Punkty Kasowe itp. zgodnie z Ustawą stały się tzw.: Biurami Usług Płatniczych. Prowadzenie takiej działalności wymaga zgłoszenia do KNF oraz m.in. składania raportów, a także zachowania określonych zasad związanych z przekazywaniem środków na konta wskazane przez klientów.

Poniższe sugestie zostały opracowane z myślą o osobach chcących otworzyć Biuro Usług Płatniczych na podstawie bezpośredniej umowy z podmiotem bankowym. 

Miejsce Lokalizacja to podstawa.

Jak mawiają agenci nieruchomości - najważniejsze są 3 rzeczy: po 1. lokalizacja, po 2. lokalizacja i ...po 3. lokalizacja. Najlepsze punkty przyjmują dziennie nawet 300 - 400 transakcji, co przy prowizji w wysokości 2,50 zł daje miesięczny przychód w wysokości około 15000 - 20000 zł.

więcej ...

Jak mawiają agenci nieruchomości - najważniejsze są 3 rzeczy: po 1. lokalizacja, po 2. lokalizacja i ...po 3. lokalizacja. Najlepsze punkty przyjmują dziennie nawet 300 - 400 transakcji, co przy prowizji w wysokości 2,50 zł daje miesięczny przychód w wysokości około 15000 - 20000 zł. Umiejscowione są w pasażach handlowych, hipermarketach lub przy głównych deptakach - to najlepsza możliwa reklama działalności. O sukcesie w tej, jak i wielu innych branżach usługowych decyduje oprócz umiejscowienia dobra wizualizacja punktu.

schowaj ...
 
 
Grafika Materiały reklamowe.

Szyld, plakaty, ulotki, stempel z datownikiem, kwitki wpłat - to wszystko zapewni dziś każda lokalna firma reklamowa.

więcej ...

Szyld, plakaty, ulotki,  kwitki wpłat - to wszystko zapewni dziś każda lokalna firma reklamowa. Warto zadbać o ładne logo firmy i informacje w okienku o promocjach, a także wywiesić wymagane Ustawą informacje nt. standardów realizacji płatności. Po uzyskaniu wpisu do KNF - na stemplu (z datownikiem) radzimy umieścić również nr wpisu do rejestru.

schowaj ...
 
 
Komputer Zakup sprzętu komputerowego i podłączenie do internetu

Program "Agencja online" nie ma żadnych wymagań sprzętowych. Wystarczy zwykła przeglądarka internetowa, sugerujemy korzystanie z Mozilla Firefox lub Google Chrome.

więcej ...

Program "Agencja online" nie wymaga instalacji na lokalnym komputerze. Wystarczy wpisać odpowiedni, szyfrowany adres do przeglądarki internetowej, a nastepnie podać indywidualny login i hasło. Zalecamy korzystanie z Mozilla Firefox lub Google Chrome. Dzieki takiemu rozwiązaniu właściciel sieci agencji "na żywo" widzi postępy w pracy swoich kasjerów. W przypadku awarii/utraty komputera nic nie dzieje się z danymi, ponieważ są zabezpieczone na zewnętrznym serwerze.

schowaj ...
 
 
Formularz Zgłoszenie do banku prosimy przesyłać na nasz adres e-mail (ew. fax)

Zgłoszenie powinno zawierać: wpis do ewidencji działalności gospodarczej (rodzaj działalności: usługi finansowe), REGON, wpis 82.91.Z (działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe) wg nowej klasyfikacji, NIP.  Ew. nr wpisu do KNF.

więcej ...

Zgłoszenie powinno zawierać: wpis do ewidencji działalności gospodarczej (rodzaj działalności: usługi finansowe), REGON, wpis 82.91.Z (działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe) wg nowej klasyfikacji, NIP (oraz 64.19.Z). Nr wpisu do KNF. Drogą pocztową otrzymacie Państwo umowę, jej podpisanie nastapi w placówce banku.

Nowe firmy, które nie prowadziły wcześniej takiej działalności muszą najpierw uzyskać wpis do rejestru KNF. Szczegóły na stronie KNF tutaj.

 

schowaj ...
 
 
Procent Ubezpieczenie OC Biura Usług Płatniczych ze zniżką grupową

Ubezpieczenie OC Biura Usług Płatniczych musi być zawarte nie później niż 1 dzien przed rozpoczęciem przyjmowania opłat przez nowe agencje.

więcej ...

Ubezpieczenie OC Biura Usług Płatniczych musi być zawarte nie później niż 1 dzien przed rozpoczęciem przyjmowania opłat. Umożliwiamy zawarcie takiej polisy ze zniżką grupową. Wyliczenie wymaganej sumy ubezpieczenia odbywa się następująco: roczny obrót agencji * 0,6%, lecz nie mniej niż 1200 Euro. Nowe agencje muszą ubezpieczyć się co najmniej na minimalną wymaganą sumę. Składki zaczynają sie od kwoty 230zł/rocznie. 

schowaj ...
 
 
Trojkat_wzrost Uzyskanie dostepu do programu.

Dostęp do systemu "Agencja online" odbywa się po podpisaniu umowy o współpracy.

więcej ...

Program "Agencja online" został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń osób prowadzących punkty opłat i usprawnia przyjmowanie transakcji, umożliwiając ich weryfikację już na etapie ich wprowadzania, a także błyskawiczną obsługę klienta na etapie przyjęcia wpłaty, rozliczeń z bankiem, obsługi reklamacyjnej, rozliczeń księgowych. Jedną z jego najważniejszych zalet jest zautomatyzowana obsługa czynności narzuconych Ustawą o usługach płatniczych (wyliczanie i przesyłanie kwot za nadzór do KNF, raportowanie do KNF, itd.). Szczegółowo opisujemy program w zakładce Opis programu.

schowaj ...
 
 
Ludzie Stworzenie własnej bazy klientów i odbiorców płatności

Każdy wpis wprowadzony do programu "Agencja online" może być zapisany w odpowiednich kartotekach.

więcej ...

Każdy wpis wprowadzony do programu "Agencja online" może być zapisany w odpowiednich kartotekach: klientów i odbiorców. Szczegóły dot. programu znajdują się w zakładce opis programu

schowaj ...
 
 
Miejsce Szkolenia

Bez wiedzy o prowadzeniu agencji opłat można popełnić wiele kosztownych błędów.

więcej ...

Bez wiedzy o prowadzeniu agencji opłat można popełnić wiele błędów. Na szali leżą rachunki klientów, więc należy podejść do tego tematu bardzo odpowiedzialnie. Informacje o prowadzeniu agencji opłat przekazujemy na cyklicznych szkoleniach. Każda nowa agencja powinna przejść SZKOLENIE PODSTAWOWE. Jego zakres obejmuje:

1) zagadnienia prawne i księgowo-rozliczeniowe

2) obsługę programu kasowego

Terminy szkoleń ustalane są na początku każdego miesiąca z nowo otwartymi agencjami.

Koszt szkolenia podstawowego wynosi 499 zł brutto. Szkolenie jest opcjonalne, przygotować się do prowadzenia agencji opłat można korzystając z informacji zawartych w zakładce Informacje pomocnicze w naszym oprogramowaniu. 

schowaj ...
 
 
Szkolenie z tzw. "Prania brudnych pieniędzy"

Wszystkie Biura Usług Płatniczych są zobowiązane do przejścia bezpłatnego szkolenia z Ustawy o "praniu brudnych pieniędzy". Jest to konieczne do prowadzenia naszej działalności..więcej ...

Wszystkie Biura Usług Płatniczych są zobowiązane do przejścia bezpłatnego szkolenia z Ustawy o "praniu brudnych pieniędzy". Jest to konieczne do prowadzenia naszej działalności..


Proszę zachować certyfikat przejścia szkolenia. http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/

schowaj ...
 
 

ZADZWOŃ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ

22 21 99 711

Przeglądaj