Polityka prywatności

I.

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności serwisu https://agencjeoplat.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do serwisu przez Użytkownika.

II.

[Definicje]

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Administrator – Multikapitał Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, korespondencja ul. Olsztyńska 50, NIP 9562302202, KRS Sądu Rejonowego w Touniu VII Wydział Gospodarczy 0000448302, kapitał zakładowy 104.500 zł, kontakt poprzez formularz kontaktowy.
 2. Serwis – strona internetowa dla agencji opłat dostępna poprzez sieć Internet z domeny https://agencjeoplat.pl.
 3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem https://agencjeoplat.pl oraz wszelkie jej podstrony.
 4. Strony – Administrator i Użytkownik.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca ze Strony.

III.

[Ochrona danych osobowych]

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
   1. imię i nazwisko
   2. adres korespondencyjny
   3. numer telefonu
   4.  adres poczty elektronicznej
   5. nazwa firmy
   6. numer IP
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu ich podania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usługi poprzez Serwis oraz umożliwienia Użytkownikom zakupu i realizacji usług poprzez Serwis (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).
 6. W przypadku zapisu na newsletter Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (adres e-mail) w celu marketingu swoich usług i produktów, usług i produktów innych Użytkowników i innych podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe będą przechowywane w tym celu przez okres do dnia wypisania się przez Użytkownika z newslettera.
 7. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie rejestracji i w trakcie zapisu na newsletter. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw na przetwarzanie jego danych w w/w zakresie w każdym czasie.
 8. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 9. Odbiorcami danych osobowych będą nasi podwykonawcy, tj. w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych, z którymi Administratora łączy odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

IV.

[Uprawnienia Użytkownika]

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.
 2. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 •     Prawo dostępu: uprawnienie do uzyskania dostępu do twoich danych osobowych (jeżeli je przetwarzamy) oraz innych określonych w przepisach informacji(art. 15 RODO).
 •     Prawo do sprostowania danych: jeżeli twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne masz prawo żądać sprostowania lub uzupełnienia twoich danych osobowych (art. 16 RODO).
 •     Prawo do usunięcia danych:w określonych w przepisach prawa sytuacjach możesz być uprawniony do żądania od nas usunięcia twoich danych osobowych, a my będziemy zobowiązani wówczas do ich usunięcia np. w sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem (art. 17 RODO).
 •     Prawo do ograniczenia przetwarzania:w określonych w przepisach prawa sytuacjach możesz być uprawniony do żądania od nas ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych, np. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (art. 18 RODO).
 •     Prawo do przenoszenia danych: w określonych w przepisach prawa sytuacjach możesz mieć prawo do otrzymania twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i możesz mieć prawo do żądania aby przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony, o ile jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO).
 •     Prawo do sprzeciwu: w określonych w przepisach prawa sytuacjach możesz mieć prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych, w tym profilowania, z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, a nam już nie wolno będzie przetwarzać tych danych.

Dodatkowo, jeżeli twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (art. 21 RODO).

 •     Prawo do cofnięcia zgody:jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania, w tym zbierania informacji o plikach cookies. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość doboru oferty, utrzymanie sesji zalogowania, do prowadzenia statystyk przy pomocy Google Analytics i Facebook Analytics.
 4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

V.

[Szyfrowanie danych]

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 2. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane i poufne.

VI.

[Techniczna ochrona danych]

 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 2. Powierzone dane są składowane na sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

VII.

[Polityka cookies]

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  1. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
  2. „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
  3. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  4. „funkcjonalne” – umożliwają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
  5.  „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.
 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

VIII.

[Logi]

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  7. informacje o przeglądarce użytkownika.
 2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

IX.

[Kontakt]

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się korzystając z formularza kontaktowego na stronie https://agencjeoplat.pl/kontakt/.