Biurom usług płatniczych pomagamy na bieżąco śledzić proponowane zmiany do ustawy o usługach płatniczych. Agencje współpracujące z naszą firmą są zawsze dobrze poinformowane. Wykorzystujemy do tego m.in. nasz system obsługi BUP z wewnętrzną pocztą, newsletter i zamkniętą grupę na Facebooku. Proces zmian legislacyjnych, dotyczący bezpośrednio BUP-ów chociaż znajduje się obecnie jeszcze na wczesnym etapie budzi spore zainteresowanie. Jakie są cele nowelizacji ustawy o usługach płatniczych? Czy zmiany, które wejdą w życie będą dla właścicieli BUP-ów korzystne, czy też wprost przeciwnie?

Jakie są główne cele nowelizacji ustawy o usługach płatniczych?

Nowelizacja, przynajmniej wg jej twórców, ma przede wszystkim zredukować wciąż rosnące koszty utrzymania BUP-ów oraz zmniejszyć wymogi regulacyjne (częściowa deregulacja BUP). Z komunikatów prasowych wynika:

Nowe przepisy mają ograniczyć obowiązki publiczne BUP, w tym w zakresie finansowania nadzoru, oraz zakres nadzoru publicznego nad tymi przedsiębiorstwami.

Najważniejsze proponowane zmiany dotyczące BUP

1) Ograniczenie kwoty pojedynczej transakcji lub transakcji z tego samego tytułu realizowanej przez BUP do 2500 euro.

Transakcje powyżej 2500 euro będą wymagały skorzystania z usług innych dostawców usług płatniczych – w praktyce głównie banków.

Uzasadnienie powyższej zmiany:

Podstawową działalnością BUP powinna być obsługa niskokwotowych przekazów pieniężnych (co do zasady inicjowanych wpłatą gotówkową), za pomocą których są realizowane opłaty i rozliczenia związane z czynnościami życia codziennego, a także obsługa osób niekorzystających z rachunków płatniczych do tego typu transakcji. Usługi takie nie generują ryzyka dla systemu finansowego, a ryzyko dla konsumentów jest porównywalne z innymi usługami opartymi na zaufaniu, takimi jak np. sprzedaż internetowa.

2) Zmniejszenie kosztu nadzoru

Zmianie ma ulec koszt nadzoru z dotychczasowej wartości 0,025 % na 0,023 %. Zapis z projektu nowelizacji:

Biura usług płatniczych wnoszą wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w kwocie stanowiącej iloczyn całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro, w tym także przez jego agentów, i stawki nieprzekraczającej 0,023%.

Wskazać należy, że poprzednio rozpatrywane było ustalenie zryczałtowanej opłaty rocznej na pokrycie kosztów działań podejmowanych przez KNF wobec BUP (w miejsce opłat na pokrycie kosztów nadzoru uzależnionych od wartości wykonanych transakcji płatniczych), jednak ostatecznie plany te zostały niestety zmienione i ustawodawca nadal będzie pobierał % od środków klientów. Oczywiście obniżka z 0,025% na 0,023% z pewnością jest zmianą pozytywną – jednak wciąż nie taką jakiej oczekują przedsiębiorcy obsługujący przekazy pieniężne.

Przykład:

  • wpłata w wysokości: 10.000 zł
  • gdyby obowiązywał ryczałt lub koszt nadzoru powiązany z przychodem agencji, to wtedy mogłoby się to kształtować na poziomie np. 3-5 zł
  • przy obecnym stanie prawnym od wpłaty 10.000 zł sam KNF pobiera aż 2,5 zł, więc agencje opłat zazwyczaj obliczają swoją prowizję również jako %, żeby to pokryć – zazwyczaj jest to ok 0,3-0,5%, co oznacza prowizję dla klienta w wysokości 30 zł – 50 zł

Jak widać opłata na rzecz KNF w wysokości 2,5 zł od w/w wpłaty znacząco wpływa na prowizję płaconą przez klienta BUP.


3) Zniesienie obowiązku przekazywania do KNF dokumentów potwierdzających zawarcie umowy gwarancji lub ubezpieczenia

Biura będą musiały jednak informować klientów o posiadanych gwarancjach zabezpieczających transakcje oraz przekazywać KNF informacje o sposobie ochrony środków klientów w ramach sprawozdawczości rocznej. Co to oznacza w praktyce? Należy obowiązkowo umieszczać kopię polisy OC w widocznym miejscu (tak aby klienci mogli się z nią zapoznać).

4) Dotkliwe sankcje za naruszenie obowiązku zawarcia umowy gwarancji lub ubezpieczenia – tj. zakaz prowadzenia działalności w charakterze BUP oraz wykreślenie z rejestru.

5) Ograniczenie nadzoru na BUP na korzyść kontroli zdalnej.

Kiedy nowelizacja ustawy o usługach płatniczych wejdzie w życie?

Obecnie nie jest jeszcze znana data, od której przedstawione zmiany będą obowiązywać. Jeżeli chcesz być na bieżąco dołącz do naszych klientów, którzy mają ekskluzywny dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku dla agencji opłat. Wymiana informacji pomiędzy podmiotami, którym bliska jest tematyka przekazów pieniężnych z pewnością wpłynie pozytywnie na rozwój Twojej działalności.

PROJEKT NOWELIZACJI

PROCES LEGISLACYJNY –> ZOBACZ NA JAKIM ETAPIE JEST AKTUALNIE PROJEKT NOWELIZACJI

W przypadku dalszych pytań dotyczących projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych zapraszam do dyskusji lub bezpośredniego kontaktu.

Mariusz Kloc
Tanieprzelewy.pl


Zobacz nowe wpisy na blogu.