Zakończenie przyjmowania opłat wydaje się dosyć prostą sprawą. Wystarczy przestać przyjmować opłaty i kropka… ale czy na pewno?
Otóż nie. Biuro Usług Płatniczych jest działalnością regulowaną i istnieje szereg obowiązków, które należy spełnić oraz instytucji, które trzeba poinformować o zamknięciu punktu opłat. W tym artykule znajdziesz przewodnik z listą wszystkich czynności.

➡️ Powiadomienie KNF.

Najłatwiej skorzystać z wniosku składanego elektroczninie za pomocą platformy biznes.gov.pl. Potrzebny jest nam do tego profil ePUAP, czyli potwierdzona cyfrowa tożsamość. Możesz go szybko założyć z użyciem swojej bankowości elektronicznej na stronie obywatel.gov.pl. Jeśli jednak nie posiadasz ePUAP, to musisz złożyć wniosek w wersji papierowej.
Przede wszystkim należy pamiętać, że KNF zawiadamiamy o tym jaka jest planowana data zamknięcia BUP. Pismo wysyłamy listem poleconym, które może być napisane w dowolnej formie, z podaniem danych BUP i planowanej, przyszłej daty zamknięcia. Jeśli korzystasz z formy listownej, to użyj aktualnego adresu KNF:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Możesz użyć gotowego wzoru pisma zawierającego wszystkie niezbędne rubryki. Usługa wykreślenia BUP z rejestru KNF jest bezpłatna, ale przypadku reprezentowania przez pełnomocnika należy dołączyć standardową opłatę skarbową i stosowne pełnomocnictwo.

Po złożeniu wniosku w ciągu 7 dni Urząd KNF wykreśli przedsiębiorcę, a Ty otrzymasz Zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z rejestru biur usług płatniczych.

➡️ Powiadomienie Rzecznika Finansowego.

Podobnie jak w przypadku KNF – informacja o zakończeniu działalności powinna dotrzeć do Rzecznika Finansowego. Na stronie Rzecznika można znaleźć dwa wnioski, które będą nam w tym pomocne.

Jeśli chodzi o zwrot nadpłaty, to w przypadku BUP może ona wynieść tyle co koszt znaczka pocztowego, ponieważ koszt ponoszony przez punkty opłat na rzecz RF wynoszą najczęściej kilkunaście złotych kwartalnie.
Kontakt z Rzecznikiem Finansowym:

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
+48 22 333-73-26 – Recepcja
+48 22 333-73-27 – Recepcja

➡️ Rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku bankowego

Wniosek należy wysłać do właściwego banku prowadzącego rachunek, również z odpowiednim wyprzedzeniem, najczęściej 30-dniowym.

➡️ Ostatni raport kwartalny i rozliczenie zaliczek KNF.

W systemie AON dostępny będzie dla Ciebie ostatni raport kwartalny oraz roczne rozliczenie zaliczek (w kolejnym roku rozliczeniowym – w kwietniu). W tym czasie nie będziesz ponosić opłat za dostęp do systemu AON, a dane zachowamy dla Ciebie do czasu końcowego rozliczenia.

Częściowy zwrot zapłaconych zaliczek KNF ma spore finansowe znaczenie ponieważ faktyczne koszty nadzoru stanowią zwykle około 60%-80% wpłacanych zaliczek, zatem reszta, czyli około 20%-40% jest agencjom zwracana. Warto zrobić sobie notatkę w kalendarzu, przypomnienie w swoim 📱telefonie ustawione na kwiecień następnego roku, żeby nie zapomnieć o należnym zwrocie.

Uwaga. Jeśli zamykasz działalność gospodarczą, to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej. Wystarczy powiadomienie CEiDG lub KRS.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu na biznes.gov.pl.

➡️ Zwrot części składki od ubezpieczyciela

Każda agencja opłat jest zobowiązana do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC (o czym piszemu tutaj), a zatem można wystąpić do ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej części składki. Jeśli polisa została opłacona za rok z góry, a do jej końca pozostanie na przykład 9 miesięcy, to oznacza, że można wnioskować o zwrot niewykorzystanej składki w wysokości 9/12 wpłaconej kwoty. Pomocne w uzyskaniu zwrotu będzie Zaświadczenie o wykreśleniu BUP z rejestru KNF.

➡️ Wystaw opinię.

Na koniec wszystkich naszych klientów prosimy o szczerą opinię na temat współpracy – każda z nich znaczy dla nas więcej niż złoto. Wielu naszych klientów współpracuje z nami kilka, kilkanaście lat, a kończy współpracę, ponieważ np. przechodzi na emeryturę, przekazuje firmę komuś z rodziny, znajomych itp.. Jest nam zatem bardzo miło, gdy napiszecie Państwo kilka zdań w opinii, która pomoże nam zdobyć nowych klientów. Prosimy, aby zamieścić na Facebooku opinię z krótkim podsumowaniem na temat współpracy.

Dodaj opinię na Facebooku tutaj.

Mariusz Kloc
Tanieprzelewy.pl


Zobacz nowe wpisy na blogu.