Wpis do bazy KNF jest konieczny, aby można było prowadzić działalność, która polega na usługach płatniczych. Obowiązkowi rejestracji jako BUP, czyli instytucja płatnicza nazywana Biurem Usług Płatniczych, podlegają wszystkie podmioty, których łączny obrót nie przekracza równowartości 500.000 Euro w skali miesiąca. Na początku nowe agencje opłat powinny rejestrować się jako BUP’y, ponieważ trudno przewidzieć jakie osiągną obroty. W praktyce wskazany limit 500.000 Euro oznacza, że agencja opłat przyjmuje miesięcznie 10 – 11 tysięcy rachunków o średniej wartości 200 zł. Z naszych statystyk wyliczonych na podstawie ostatnich 10 milionów transakcji wynika, że taka jest właśnie średnia wartość jednej wpłaty klienta. Limit ustawowy, na podstawie aktualnego kursu Euro, kontroluje nasz system AON Agencja Online. Po przekroczeniu progu na ekranie AON pojawi się stosowny komunikat, który pozwoli podjąć decyzję co do rejestracji jako większa od BUP instytucja płatnicza podlegająca dodatkowym obowiązkom. Można też zmniejszyć zakres działalności lub podzielić prowadzoną działalność na mniejsze podmioty.

Dwa sposoby rejestracji Biura Usług Płatniczych do wyboru

Wpis agencji opłat do KNF uzyskujemy na dwa sposoby:

  • Składając wniosek w wersji papierowej
  • Składając wniosek w wersji elektronicznej

Papierowa forma jest najpopularniejsza, ale czas przesyłki pocztowej nieco opóźnia proces rejestracji. Wersję papierową należy bowiem wysłać listem poleconym/kurierem na adres KNF. Najpierw drukujemy wniosek:
WNIOSEK O WPIS BIURA USŁUG PŁATNICZYCH DO REJESTRU DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH I WYDAWCÓW PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO
i wysyłamy jego skan na adres poczty elektronicznej naszej firmy (biuro@tanieprzelewy.pl). Pozwoli to uniknąć błędów na etapie rejestracji w KNF, ponieważ poprawność wniosku sprawdzą specjaliści, którzy zajmują się obsługą rejestracji BUP od 2012 roku.

Znacznie szybciej rejestracji dokonamy korzystając z drugiej formy, tj. elektronicznej. Potrzebny jest nam do tego ePUAP, czyli potwierdzona cyfrowa tożsamość do załatwiania spraw urzędowych przez internet. Jeśli jeszcze nie masz profilu ePUAP, to możesz go założyć z użyciem swojej bankowości elektronicznej na stronie obywatel.gov.pl. Wniosek do KNF składany za pośrednictwem ePUAP można złożyć bezpośrednio pod tym adresem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/99_1215_00

W obu przypadkach obowiązkowo ponosimy koszty rejestracji, które wynoszą 616 zł. Poniżej jest numer konta służący do dokonywania opłaty za rejestrację w bazie KNF.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

W tytule podajemy nasz numer NIP + treść: „za wpis do bazy BUP”.

Ile potrwa rejestracja mojego BUP’u w KNF?


Ustawa o Usługach Płatniczych (art. 119a pkt. 3) wskazuje, że czas oczekiwania na rejestrację wynosi 14 dni od dnia wpływu do KNF kompletnego wniosku. W rozmowach z KNF można się powołać dokładnie na w.w. artykuł. Rejestracja nie jest procesem ani uciążliwym, ani długotrwałym. Najczęściej, przy wysyłce wniosku pocztą, wpis widoczny jest w bazie w terminie do 2 tygodni.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002360

Jeśli już złożyłeś/aś swój wniosek do KNF, to możesz na bieżąco śledzić, czy wpis już widnieje w oficjalnym rejestrze i jaki numer otrzymało Twoje Biuro Usług Płatniczych.

https://e-rup.knf.gov.pl/

Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące rejestracji BUP w KNF można przeczytać na bezpośrednio na stronie Komisji w tym miejscu:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/procesy_licencyjne/platniczy/biura_uslug_platniczych/rejestracja_BUP?articleId=55679&p_id=18

Mariusz Kloc
Tanieprzelewy.pl

Zobacz nowe wpisy na blogu.